DE
ES
EN
NL

Hernieuwbare bronnen

Wij verduurzamen onze bedrijfsvoering door efficiency en innovatie. Wij maken gebruik van twee duurzame energiebronnen op ons hoofdkantoor in Poeldijk: zonne-energie en aardwarmte. De aardwarmte gebruiken we voor het verwarmen van onze kantoren. De kou gebruiken we daarentegen om ons distributiecentrum te koelen, zodat alle producten vers blijven. Met de energie uit de zonnepanelen van ABC Westland op onze daken, besparen we veel elektriciteit in ons distributiecentrum en in de kantoren.

0

kilo aan groenten gedoneerd het afgelopen jaar

Valstar Shopping Bag

Voedselverspilling

Wist u dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen ton aan voedsel wordt verspild? (Stichting tegen voedselverspilling: “Feiten en cijfers”) Het voedsel dat verloren gaat is bovendien verantwoordelijk voor 8% van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Hierdoor wordt er ook onnodig verpakkingsmateriaal, opslagruimte, landbouwgrond, water, energie en CO2 verbruikt. Dat vinden wij enorm zonde.

Omdat we voedselverspilling een belangrijk thema vinden, hebben we ons aangesloten bij de Stichting tegen Voedselverspilling. Zij richten zich op het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling en heeft de ambitie om in 2030 de voedselverspilling in Nederland te halveren. Wij werken hier graag aan mee en hebben bovendien hetzelfde doel in gedachte. Door aangesloten te zijn als stakeholder van de stichting behoren we tot een van de koplopers in Nederland en kunnen we échte stappen maken.

Bovendien ondersteunen wij de Groente & Fruit Brigade, waar verse groenten en fruit verzameld worden voor Voedselbanken Nederland. Jaarlijks doneren we pallets vol, zodat ook Nederlanders onder de armoedegrens gezonde producten kunnen nuttigen. Voor een betere verwaarding van onze reststromen gebruiken we de ladder van Moerman. Zo maken we altijd de meest efficiënte keuze.

Ons doel: In 2030 is onze voedselverspilling gehalveerd*.

*Met als ijkjaar de voedselverspilling in 2019.

Transport

Bij onze logistieke dienstverlener ABC Logistics is er veel aandacht voor efficiency. Zij zoeken continue de kortste en meest efficiënte route naar de klant. We groeperen ladingen met de andere bedrijven van Best Fresh, zodat ‘lege’ kilometers tot een minimum worden beperkt. Waar mogelijk kiezen we voor directe verlading vanaf de teler. Dit brengt minder vervuilend transport mee en zo ondersteunen we lokale telers.

Onze chauffeurs hebben een rijoptimalisatie-opleiding gevolgd en krijgen regelmatig een training. De app “Next Driver” evalueert het rijgedrag van de chauffeur en geeft daarmee tips om nog efficiënter en duurzamer te rijden. Bovendien zijn de vrachtwagens uitgerust met zuinige Euro 6-motoren en elektrische koelmotoren die conform werken met de nieuwste - en meest strenge - emissie-eisen.

Ons doel: In 2025 heeft elke vrachtwagen die product van ons transporteert een beladingsgraad van >90%. (12-12-15)