DE
ES
EN
NL
Valstar Shopping Bag

30% reductie in gewicht van verpakkingen

Per 2025 is het totale gewicht van primaire en secundaire verpakkingen met dertig procent gereduceerd. Het ijkjaar voor de reductie is 2017 en wordt naar rato van het totaal aantal kilo verkochte groenten en fruit berekend.

De uitgangspunten voor het behalen van de gewichtsreductie zijn:

 • Een verpakking moet het product minimaal verrijken: verpakking weglaten als deze overbodig is;
 • Optimalisatie van bestaande verpakkingen;
 • De gewichtsreductie geldt voor alle soorten verpakkingsmaterialen;
 • Nieuwe (verpakkings-)concepten ontwikkelen;
 • Optimalisatie van het logistieke proces: een product wordt idealiter één keer in de keten verpakt.

100% Recyclebare verpakkingen

Al onze verpakkingen moeten per 2025 door het recyclingsysteem verwerkt kunnen worden en door de consument in één keer gescheiden kunnen worden.

Alle verpakkingen die om onze producten heen zitten zijn per 2025 volledig recyclebaar voor afvalverwerkers. Dat betekent ook dat de gebruiker van het product geen extra stap hoeft uit te voeren bij het juist afdanken van de verpakking. Aandachtspunten voor het behalen van 100% recyclebare verpakkingen zijn:

 • De verpakkingen bestaan per 2025 uit mono-materiaal, dat betekent bijvoorbeeld ook dat de verpakkingsetiket-combinatie uit eenzelfde materiaal moet bestaan.
 • Uitfaseren van de volgende materialen, aangezien deze lastig te recyclen zijn: zwart plastic, metalen, polystyreen (PS), polyvinyl chloride (PVC) en expanded polyethyleen (EPE).
Valstar Shopping Bag
Valstar Shopping Bag

Verantwoord materiaalgebruik

“Als een product verpakt wordt, dan gebruiken we bij voorkeur materialen van duurzame, hernieuwbare bronnen of van gerecyclede materialen.”

De uitgangspunten voor het verantwoord materiaalgebruik, zijn:

 • 100% FSC/PEFC papier
 • 90-100% rPET als hoofdinput voor PET
 • Bio-based plastic en alternatieve materialen (mits het duurzamer is en uit een waste-stroom bestaat)
 • Geen biodegradable of composteerbare materialen (omdat deze materialen niet gerecycled worden)

Doelen voor 2021

1. Géén metalen: onze verpakkingen bevatten geen metalen meer

Voor de productie van metalen is veel energie nodig en is daarom erg belastend voor het milieu. De toepassing van metalen in onze verpakking is met als clip om een netlon verpakking. Deze combinatie van materialen, maakt het slecht te recyclen. Daarom willen wij eind 2022 geen metalen meer in onze verpakkingen.

2. Géén PVC : onze producten worden niet meer in PVC verpakt

PVC-verpakkingen kennen een groot milieurisico, omdat er giftige stoffen zoals chloor en weekmakers in zitten. Bij het verbranden van dit materiaal ontstaat het zeer giftige dioxine. Alhoewel PVC al op de rode lijst staat in Nederland en bij veel van onze klanten, is het nog een zeer gebruikelijk materiaal in overige landen. Daarom moeten we extra alert zijn om dit materiaal uit te bannen.

3. FSC/PEFC Karton of papier: Alle in de EU bestelde papieren en kartonnen verpakkingen zijn PEFC of FSC gecertificeerd en op de verpakking staat dit logo vermeld.

Karton of papier met een FSC of PEFC certificering geeft aan dat de bomen die gebruikt zijn voor de productie van het materiaal afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. In deze bossen wordt selectief gekapt en wordt voor elke gekapte boom een nieuwe geplant. Door het logo op de verpakking te laten zetten, laten we dit zien.

4. Inventarisatie top 20 verpakkingen: indelen op recyclebaarheid en minimaal 3 hiervan verbeteren.

De inventarisatie van 2020 is de basis voor het indelen van deze verpakkingen op hun recyclebaarheid, oftewel: kan deze verpakking in 1 keer goed gerecycled worden bij de verwerker? Minimaal 3 slecht recyclebare verpakkingen worden per bedrijf verbeterd zodat zij wél goed recyclebaar zijn en de consumenten de verpakking gemakkelijk kunnen weggooien, zonder daarvoor veel handelingen uit te voeren.

Valstar Shopping Bag